NAJČITAJEME ČLANKY

Mråz v Eùropě v januařu i fevruařu dvatysęčdvanadsętògo goda

Zima v Novòm SaděNekolikosedmicný mråz v mnogih čęsťah Eùropy vzęl sobě mnogo sto žiťèj.

Mråz ubil dvasto pętnadsęť ľuďèj v Rosiji. Vyše mnogo než sto osmdsęť ľuďèj izgorělo pri požarah domov i kvartir na Bělorusi. Sto pęťdsęť ľuďèj umrèlo na Ukrajině. V Poľskě sto tri ľuďèj zamŕznųlo, sto sedm umrèlo v plåmeňah i dvadsęť četyri otravilo sę vųglerodnym monoksidòm. Dvadsęť četyri ľuďèj umrèlo v Čehiji, tri v Hṙvatiji i dvadsęť v Sŕbiji. Jedinnadsęť ľuďèj utonųlo poslě råzlomaňja damby Ivanovo v Bòlgariji. Tam takože šestnadsęť ľuďèj zamŕznųlo i jedin mųž umrèl na hipotermijų v aùtě obsypanòm sněgòm.

(nms)

sreda, 24. April 2019

PARTNERI

NAŠ PROJEKT
BESEDUJTE S NAMI NA FACEBOOKU

TECHNIČSKA OBSLUGA

PUBLIKOVANJE ČLANKOV